Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 112
Белослав, 28.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

Брой мандати за общински съветници

 

         Седемнадесет                                                               17

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 06.29 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е       двеста и тринадесет             213 гласове.

                                                                           (с думи)                             (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: 0

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

     с думи                                   с цифри

…………………………………………

……………                           ……………

…………………………………………

……………                          ……………

…………………………………………

……………                           ……………

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

               ……………………………………….                     …………

                            (с думи)                                 (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

43.

ПП „ГЕРБ“

           три                                         3

49.

Земеделски съюз“Александър Стамболийски“

         два                                           2

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

         четири                                     4

64.

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

           две                                         2

66.

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

           шест                                       6

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

ПП „ГЕРБ“

1.

Веселин Светлинов Цонев

А

361

 

 

2.

Костадин Петев Петров

А

47

 

 

3.

Анелия Юлиянова Йонкова

Б

24

 

 

4.

Андриан Неделчев Стойков

Б

29

 

 

5.

Митхат Реджебов Хасанов

Б

21

6.

Стойчо Кирилов Петров

Б

8

7.

Стойчо Михов Сиирджиев

Б

29

8.

Яни Красимиров Канев

Б

22

9.

Петранка Бенева Янева

Б

32

2.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Петя Вълканова Янкова

А

185

3.

Земеделски съюз „Александър Стамболийски“

1.

Анатоли Диянов Апостолов

А

109

2.

Недялко Атанасов Либчев

А

45

3.

Стефан Бориславов Игнатов

А

39

4.

Юлияна Иванова Рачева

А

33

5.

Стойчо Желязков Желязков

Б

14

6.

Марияна Стефчова Николова

Б

9

7.

Диян Иванов Димов

Б

15

8.

Стелиян Стефанов Игнатов

Б

4

4.

Политическа партия МИР

1.

Росен Ивов Гацин

   А

100

2.

Димитър Ивов Гацин

А

16

3.

Ивета Кирилова Петрова

А

14

4.

Йордан Златинов Добрев

Б

7

5.

Теодора Димова Георгиева

Б

12

6.

Анелия Ташкова Ташева

Б

3

7.

Веселин Янков Маринов

Б

7

8.

Тихомир Василев Василев

Б

7

9.

Виктория Боянова Георгиева

Б

8

10.

Тонка Стефанова Зехирева

Б

1

11.

Николай Тодоров Тодоров

Б

7

12

Цветелин Ангелов Петров

Б

4

13.

Иван Георгиев Тодоров

Б

3

14.

Пламен Светославов Калудов

Б

1

5.

ВОЛЯ

1.

Михаил Койчев Павлов

А

42

 

 

2.

Павел Койчев Павлов

Б

1

 

 

3.

Костадинка Димитрова Павлова

Б

3

6.

Движение за права и свободи – ДПС

1.

Илкай Исмаил Исмаил

А

134

 

 

2.

Ренял Бейханова Хасанова

А

20

 

 

3.

Даниела Василева Костадинова

Б

6

 

 

4.

Бейшан Бейтиева Беяминова

Б

6

 

 

5.

Весиле Сали Зейнун

Б

8

6.

Семра Ахмед Али

Б

13

7.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Даниела Михалева Йорданова

А

170

 

 

2.

Павел Петров Колев

А

155

 

 

3.

Сава Константинов Савов

А

129

 

 

4.

Валентина Чернева Христова

А

51

 

 

5.

Тоника Здравкова Владиславова

Б

29

6.

Дани Киров Данев

Б

15

7.

Мария Милчева Шишкова

Б

7

8.

Йордан Петков Стоянов

Б

8

9.

Живка Михайлова Тодорова

Б

15

10.

Васил Йорданов Тонев

Б

10

11.

Славка Георгиева Косева

Б

10

12.

Стоян Борисов Митев

Б

0

8.

Движение ЗАЕДНО за промяна

1.

Иван Тодоров Митев

А

35

 

 

2.

Галина Николова Тодорова

А

11

 

 

3.

Николай Георгиев Димитров

А

9

 

 

4.

Димитричка Николаева Николова

А

5

9.

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

1.

Добри Павлов Добрев

А

93

 

 

2.

Светла Бойчева Маринова

А

86

 

 

3.

4.

Свилен Петров Димитров

Мартина Диянова Николова

А

Б

37

24

 

 

5.

Златинка Стоянова Иванчева

Б

21

 

 

6.

Мирослав Станчев Стоянов

Б

13

7.

Младен Драгнев Митев

Б

9

8.

Иванка Тончева Петрова

Б

15

9.

Димитър Христов Димов

Б

23

10.

Венелин Николов Житаров

Б

6

11.

Георги Митков Горанов

Б

25

12.

Мустафа Ердинч Исин

Б

22

13.

Дияна Митева Бутуза

Б

6

14.

Панайот Желязков Маринов

Б

5

15.

Анатоли Георгиев Гавраилов

Б

12

16.

Марина Стоянова Радева

Б

1

10.

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1.

Иван Пенчев Пенчев

А

303

2.

Светла Вушева Колева

А

209 (137)

3.

Явор Атанасов Рашев

А

83

 

 

4.

Симеон Иванов Иванов

А

74

 

 

5.

Ивана Апостолова Николова

Б

Б

23

24

 

 

6.

Силвия Иванова Петрова

Б

13

 

 

7.

Павлин Георгиев Панайотов

Б

40

8.

Димитър Добрев Йорданов

Б

23

9.

Петя Михайлова Йорданова

Б

26

10.

Димитричка Николова Илиева

Б

7

11.

Венцислав Иванов Йорданов

Б

21

12.

Неда Недкова Парушева

Б

14

13.

Екатерина Огнянова Костова

Б

52

14.

Димитър Костадинов Иванов

Б

12

15.

Димитър Валентинов Йовев

Б

15

16.

Сийка Тодорова Стоянова

Б

21

17.

Стела Димитрова Радева

Б

4

11.

Местна коалиция НФСБ ( ПП ВМРО - БНД и ПП НФСБ)

1.

Илия Статев Матев

А

118

 

 

2.

Николай Емилов Янев

А

14

 

 

3.

Николай Савков Николаев

А

13

 

 

4.

Янаки Петров Желев

Б

7

 

 

5.

Недялка Горанова Иванова

Б

11

6.

Росица Ивелинова Георгиева

Б

7

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1

Анатоли Диянов Апостолов

Земеделски съюз „Александър Стамболийски“

**********

2

Анелия Юлиянова Йонкова

ПП „ГЕРБ“

**********

3

Валентина Чернева Христова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

4

Веселин Светлинов Цонев

ПП „ГЕРБ“

**********

5

Даниела Михалева Йорданова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

6

Добри Павлов Добрев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

**********

7

Иван Пенчев Пенчев

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

8

Ивана Апостолова Николова

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

9

Костадин Петев Петров

ПП „ГЕРБ“

**********

10

Недялко Атанасов Либчев

Земеделски съюз „Александър Стамболийски“

**********

11

Павел Петров Колев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

12

Сава Константинов Савов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

13

Светла Бойчева Маринова

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

**********

14

Светла Вушева Колева

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

15

Силвия Иванова Петрова

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

16

Симеон Иванов Иванов

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

17

Явор Атанасов Рашев

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: Няма.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 28.10.2019 в 13:05 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 115 / 29.04.2022

  относно: Предсрочно прекратяване правомощията на избран за общински съветник, поради смърт и обявяване на следващия в листата на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

 • № 114 / 11.02.2022

  относно: Заявление за прекратяване на правомощията на Веселин Светлинов Цонев като общински съветник от ПП“ГЕРБ“ и обявявания на следващият в листата общински съветник.

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

всички решения