№ 80 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на СИК.

№ 79 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал за агитационни материали на територията на община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

№ 78 / 18.10.2019

ОТНОСНО : Промяна на СИК.

№ 77 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал за агитационни материали в с. Разделна, община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

№ 76 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

№ 75 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване състава на ПСИК в Община Белослав при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г.

№ 74 / 16.10.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единен номер на ПСИК в община Белослав в община Белослав за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 73 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на ПСИК в община Белослав, както и разпределението по партии на членовете на ПСИК и ръководните позиции в тях, за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

№ 72 / 09.10.2019

ОТНОСНО : ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на ОИК-Белослав, които да получат изработените хартиени бюлетини от упълномощен представител на „Демакс“ АД и упълномощен представител на областна администрация Варна, по утвърден график от ЦИК.

№ 71 / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване състави на СИК на територията на Община Белослав при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г.

№ 70 / 28.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на предпечатните образци на бюлетините за изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 год. в община Белослав, съгласно решение №993-МИ/07.09.2019 год. на ЦИК, както и техния тираж.

№ 69 / 27.09.2019

ОТНОСНО : Жалба с вх.№ 1 от 25.09.2019г. от Йоанна Валентинова Йовева, преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, срещу Решение № 59 от 24.09.2019г. и Решение № 60 от 24.09.2019г., постановени от Общинска избирателна комисия – Белослав и вземане на решение за промяна на листата на ПП „ГЕРБ“.

№ 68 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Предложение за промяна в кандидатската листа на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ за участие в изборите за общински съветници в община Белослав на 27 октомври 2019 г.

№ 67 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Севдие Физиева Чолакова като кандидат на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ за общински съветник в община Белослав в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

№ 66 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Диян Иванов Димов като кандидат на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник в община Белослав в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

№ 65 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Стойчо Желязков Желязков като кандидат на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник в община Белослав в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

№ 64 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Заличаване регистрацията на Стефан Бориславов Игнатов като кандидат на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник в община Белослав в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

№ 63 / 25.09.2019

ОТНОСНО : Определяне чрез жребий реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019г.

№ 62 / 25.09.2019

ОТНОСНО : Определяне на номер в бюлетината и обявяване номера на регистрираните местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на община Белослав, провеждани на 27 октомври 2019г.

№ 61 / 25.09.2019

ОТНОСНО : Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019г.

Календар

Решения

  • № 80 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

  • № 79 / 18.10.2019

    относно: Сигнал за агитационни материали на територията на община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

  • № 78 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

всички решения