Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 60
Белослав, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019 г. в община Белослав.

Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от ПП „Земеделски съюз Алексанър Стамбулийски“ с вписани 8 (осем) кандидата за участие в изборите за общински съветници. Предложението е подадено от Йоанна Валентинова Йовева в качеството й на пълномощник на Даниел Христов Николов и е входирано под №11/24.09.2019г. в 16:55 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници  в община Белослав на 27.10.2019г. Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс. ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници  в община Белослав с Решение на ОИК Белослав №40 от 16.09.2019г.

 

 

Към предложението са приложени: заявление-декларация (Приложение №65-МИ) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник в община Белослав по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс – 8 бр.; пълномощно, представено в заверено копие от лицето, упълномощено да представлява партията пред общинската избирателна комисия – 2 бр.; предложение на електронен носител – 1 бр.

 

 

Общинска избирателна комисия, като съобрази, че са представени всички необходими документи и че са изпълнени изискванията за исканата регистрация, на основание чл.417, ал.1 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс,

 

 

Р Е Ш И:

 

           РЕГИСТРИРА  кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019г. в община Белослав, както следва:

 1. Анатоли Диянов Апостолов, ЕГН: *********************
 2. Недялко Атанасов Либчев, ЕГН: *********************
 3. Марияна Стефчова Николова, ЕГН: ********************
 4. Севдие Физиева Чолакова, ЕГН: *****************
 5. Юлияна Иванова Рачева, ЕГН: *********************
 6. Стилиян Стефанов Игнатов, ЕГН: *********************

 

 

           Отказва регистрация на: 

 1. Стефан Бориславов Игнатов, ЕГН: *******************
 2. Стойчо Желязков Желязков, ЕГН: ********************

     С мотив: Двамата кандидати за общински съветници Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков са подали заявление-декларации за кандидат за общински съветници от листата на ПП "ГЕРБ" входирано с вх.№ 10/24.09.2019 год. в 15.55часа.

В 16.55 часа същия ден е входирано предложение с вх.№ 11/24.09.2019 год. на Земеделски съюз "Александър Стамболийски" с приложени заявления-декларации от същите кандидати / Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков/ в листата за общински съветници на Земеделски съюз "Александър Стамболийски".

Съгласно чл. 413, ал. 1 от ИК - кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район и съгласно чл. 414, ал. 5: Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на ал. 3 или 4, действителна е първата регистрация.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 24.09.2019 в 20:46 часа

Календар

Решения

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

 • № 112 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

 • № 111 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения