Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 66
Белослав, 26.09.2019

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Диян Иванов Димов като кандидат на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник в община Белослав в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

    Постъпило е заявление с вх. №14/26.09.2019г. от Диян Иванов Димов, с което заявява желание да бъде заличен като кандидат за общински съветник от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Белослав.

     С Решение №59 от 24.09.2019 г. Общинска избирателна комисия в община Белослав е регистрирала Диян Иванов Димов за кандидат на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник в община Белослав в условията на неприключила процедура по чл. 418, ал. 4 ИК.

     Общинска избирателна комисия в община Белослав, област Варна (ОИК)

 

РЕШИ:

 

     Заличава регистрацията на Диян Иванов Димов с ЕГН ********** като кандидат на ПП „ГЕРБ“ за общински съветник в община Белослав в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

     Анулира издаденото на кандидата удостоверение в кандидатската листа за общински съветници в ПП „ГЕРБ“.

     Решението да се изпрати незабавно на политическата партия, издигнала кандидата.

     Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 26.09.2019 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

  • № 79 / 18.10.2019

    относно: Сигнал за агитационни материали на територията на община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

  • № 78 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

всички решения