Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 68
Белослав, 26.09.2019

ОТНОСНО: Предложение за промяна в кандидатската листа на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“ за участие в изборите за общински съветници в община Белослав на 27 октомври 2019 г.

       Постъпило е предложение от Йоанна Валентинова Йовева, преупълномощена от Спас Янев Панчев, в качеството му на упълномощен представител на партията с желание за промени в  листата на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“  за кандидати за общински съветници в община Белослав в изборите за общински съветници в община Белослав на 27 октомври 2019 г., изразяващо се в заличаване на Севдие Физиева Чолакова, ЕГН *********, регистрирана в листата под № 4 с решение на ОИК Белослав № 60/24.09.2019г. и регистриране под същия номер на Диян Иванов Димов, ЕГН ********** с адрес обл. Варна, общ. Белослав, с. Страшимирово, ул. ************.

       Към предложението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3, 6, 7 и 8 от ИК, а именно:

 1. Пълномощно от Спас Янев Панчев, в качеството му на упълномощен представител на партията, с което преупълномощава Йоанна Валентинова Йовева да представлява партията пред ОИК;
 2. Заявление-декларация по образец (Приложение № 65 – МИ) от кандидата – български гражданин, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК – 1 броя.   
 3. Предложение от ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“  за промяна на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
 4. Електронен носител на заявление с кандидатската листа.

       Предложението е подадено в срока по чл. 417, ал. 5 от Изборния кодекс. ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“  е регистрирана за участие в изборите за общински съветници в община Белослав с Решение на ОИК № 60/24.09.2019г. Към предложението е внесено допълнение за преразглеждане на всички декларации за отказ от регистрация (от листата на ПП „ГЕРБ“) на лицата в предложената листа за общински съветници на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“, депозирана на 24.09.2019 г. и регистрирана с Решение № 60/24.09.2019 г. на ОИК-Белослав.

       Извършена е служебна проверка  на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на предложения кандидат и е изпълнено изискването на чл. 397, ал. 1 от ИК.

       След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 943 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК,  на основание  чл. 87, ал. 1, т. 14 и чл. 397, ал. 1  от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

       1.Регистрира Диян Иванов Димов, ЕГН *********** с адрес обл. Варна, общ. Белослав, с. Страшимирово, ул. *********** в листата на  кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“  под номер 4, за участие в изборите за  общински съветници в община Белослав.

     Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

       Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 26.09.2019 в 18:27 часа

Календар

Решения

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

 • № 112 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

 • № 111 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения