Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 71
Белослав, 30.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Белослав при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г.

            С вх. № 019/25.09.2019г. на ОИК-Белослав е постъпила документация от кмета на община Белослав по проведени консултации за съставите на СИК на територията на община Белослав, ведно със списък на резервните членове и протокол от проведените консултации.

Протоколът е подписан от всички участващи в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1, т.5 , във връзка с чл.91 ал.7 и 12 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение №1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК, ОИК-Белослав,

 

Р Е Ш И:

  1. НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Белослав при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., както следва:

- Община Белослав – от секция с номер 03 04 00 001 до 03 04 00 010;

- Кметство Разделна – секция с номер 03 04 00 011;

- Кметство Страшимирово – секция с номер 03 04 00 012;

- Кметство Езерово – от секция с номер 03 04 00 013 и 03 04 00 014.

№ на секция

Местонахождение на секцията   (населено място – н.м.)

0304 00 001

гр. Белослав, ул.“Роза“ № 2, ДГ “Щастливо детство“

0304 00 002

гр. Белослав, ул.“Трети март“ № 62, СУ “Св. Св. Кирил и Методий“

0304 00 003

гр. Белослав, ул. “Трети март“ № 62, СУ “Св. Св. Кирил и Методий“

0304 00 004

гр. Белослав, ул. “Трети март“ № 62, СУ “Св. Св. Кирил и Методий“

0304 00 005

гр. Белослав, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 11, НУ “Отец Паисий“

0304 00 006

гр. Белослав, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 11, НУ “Отец Паисий“

0304 00 007

гр.Белослав, ул.“Хан Маламир“ № 9, ДГ “Първи юни“

0304 00 008

гр.Белослав, ул.“Хан Маламир“ № 9, ДГ “Първи юни“

0304 00 009

гр. Белослав, ул. „Арда“ №2, ДГ „Калина Малина“, кв. „Акация“

0304 00 010

гр.Белослав, ул.“Арда“№2, ДГ“Калина Малина“, кв.“Акации“

0304 00 011

с. Разделна, ул.“Централна“№35, Клуб на пенсионера

0304 00 012

с. Страшимирово, ул.“Здравец“ № 30 Г, НЧ “Пробуда 1930“

0304 00 013

с. Езерово, ул.“Светлина“№ 2, ОУ“ Св. Св. „Кирил и Методий“

0304 00 014

с. Езерово, ул. “Светлина“ № 2, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“

 

Съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от решението.

 

     2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Белослав.

     3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Белослав.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 30.09.2019 в 17:08 часа

Календар

Решения

  • № 113 / 30.10.2019

    относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

  • № 112 / 28.10.2019

    относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

  • № 111 / 28.10.2019

    относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения