Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 72
Белослав, 09.10.2019

ОТНОСНО: ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на ОИК-Белослав, които да получат изработените хартиени бюлетини от упълномощен представител на „Демакс“ АД и упълномощен представител на областна администрация Варна, по утвърден график от ЦИК.

Във връзка с писма от ЦИК с изх.№249/07.10.2019г., изх.№МИ-00-69/07.10.2019г., изх.№ МИ-15-740/08.10.2019г, заведени в ОИК-Белослав съответно с вх.№ 037/08.10.2019г., вх.№039/08.10.2019г., вх.№ 038/08.10.2019г.,

ОТНОСНО: Упълномощаване на двама членове на ОИК-Белослав, които да получат изработените хартиени бюлетини от упълномощен представител на „Демакс“ АД и упълномощен представител на областна администрация Варна, по утвърден график от ЦИК.

Общинската избирателна комисия-Белослав разгледа писмото от ЦИК с изх.№249/07.10.2019г., заведено в ОИК-Белослав с вх.№037/08.10.2019г. за упълномощаване на двама от членовете на ОИК.

Общинската избирателна комисия-Белослав, като взе предвид писмо на ЦИК, с което е посочен адреса за получаване на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.: гр. София.

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, във връзка с писмата на ЦИК с изх.№249/07.10.2019г., с изх.№МИ-00-69/07.10.2019г., с изх.№ МИ-15-740/08.10.2019г., Общинската избирателна комисия-Белослав

Р Е Ш И:

 1. Определям следните членове на ОИК - Белослав:2. Юлиян Вълчев Сидеров
 2. 1. Кирил Хараланов Лазаров

Които следва да извършат приемо-предаването на изработените бюлетини с протокол от упълномощен представител на „Демакс“АД, упълномощен представител на областна администрация Варна, по график под контрола на Министерство на финансите до гр. София и обратно в гр. Варна, съгласно Решение №72/09.10.2019г. на ОИК-Белослав.

 1. Общинската избирателна комисия се запозна с образците на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК и ОИК.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 09.10.2019 в 17:45 часа

Календар

Решения

 • № 80 / 18.10.2019

  относно: Промяна на СИК.

 • № 79 / 18.10.2019

  относно: Сигнал за агитационни материали на територията на община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

 • № 78 / 18.10.2019

  относно: Промяна на СИК.

всички решения