Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 73
Белослав, 12.10.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на ПСИК в община Белослав, както и разпределението по партии на членовете на ПСИК и ръководните позиции в тях, за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

На основание чл.72, ал. 1, т. 1 и 4 във вр. с чл. 92 от ИК, Решение № 935-МИ/ 02.09.2019 на ЦИК за реда и образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. и предвид писмо от община Белослав за постъпили заявления от лица за гласуване в подвижна секционна избирателна комисия

Общинска избирателна комисия - Белослав,

 

РЕШИ:

 1. Определя общ брой на членовете на подвижната секционна избирателна комисия в община Белослав за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., в зависимост от броя на избирателите, както следва:

- Общ брой членове на ПСИК е 5, в т. ч. председател, зам. Председател, секретар и двама членове.

 

 1. Определя брой на състава и ръководството на ПСИК в община Белослав за съответните политическите партии и коалиции, както следва:

Партия/Коалиция

Общ брой места в СИК

От тях в секционно ръководство

ГЕРБ

1

1

БСП за България

1

1

Обединени патриоти

1

1

ДПС

1

-------

Воля

1

-------

ОБЩО

5

3

 

Когато след определяне на броя места останат незаети такива в ръководството на ПСИК, същите се разпределят между трите партии и коалиции по реда на остатъците след целите числа, като се започва от най-големия остатък. 

Настоящото решение незабавно да бъде изпратено за сведение и изпълнение на Общинска администрация Белослав.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Белослав, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 12.10.2019 в 15:26 часа

Календар

Решения

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

 • № 112 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

 • № 111 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения