Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 42
Белослав, 16.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на МК „НФСБ“(ПП „ВМРО-БНД“ и ПП“НФСБ“) в изборите за общински съветници на община Белослав, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г., по подадено заявление с вх. № 31/16.09.2019 г.

Постъпило е заявление от МК „НФСБ“(ПП „ВМРО-БНД“ и ПП“НФСБ“), представлявана от Валери Симеонов Симеонов и Красимир Дончев Каракачанов, чрез пълномощници Димитър Анастасов Карбов и Венцислав Сивелинов Сивов, за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници на община Белослав, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.              

Заявлението е заведено под № 31/16.09.2019 г. в регистъра на местните коалиции за общински съветници на община Белослав, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.               

Към заявлението са приложени изискуемите документи:

 1. Заявление по чл.148 от ИК;
 2. Пълномощно за представителство - 2 бр.;
 3. Решение за образуване на местна коалиция от партии от 13.09.2019 год.
 4. Удостоверение за банкова сметка от 13.09.2019 год.
 5. Образец от подписите.
 6. Лице, отговарящо за счетоводната отчетност.

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 936 - МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Белослав

Р Е Ш И:

               РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА МК „НФСБ“(ПП „ВМРО-БНД“ и ПП“НФСБ“) за участие в изборите за общински съветници в община Белослав, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г.

               В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Белослав, които ще се проведат на 27 октомври 2019 г. ще се изписва, както следва:

МК „НФСБ“(ПП „ВМРО-БНД“ и ПП“НФСБ“)

               Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 16.09.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 80 / 18.10.2019

  относно: Промяна на СИК.

 • № 79 / 18.10.2019

  относно: Сигнал за агитационни материали на територията на община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

 • № 78 / 18.10.2019

  относно: Промяна на СИК.

всички решения