Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 44
Белослав, 17.09.2019

ОТНОСНО: Наемане на специалист технически сътрудник за подпомагане на дейността на ОИК за периода от 18.09.2019 до 7 дни включително от обявяването на изборния резултат.

С оглед подпомагане дейността на ОИК-Белослав при провеждане на местни избори, насрочени на 27.10.2019г. , на основание  решение  № 616-МИ/15.08.2019. – ЦИК, чл. 78 от ИК, ОИК – Белослав

РЕШИ:

  1. Определя за технически сътрудник Нора Гошева Георгиева, ЕГН *********** с адрес: гр. Белослав, област Варна ул. „**************“ №***, за подпомагане на дейността на ОИК за периода от 18.09.2019г. до седем дни от обявяване на изборните резултати, за изпълнение на следните функции – оформяне и разпечатване на различни видове документи на ОИК, проверка на имейл на ОИК– Белослав и други функции при администрирането работата на комисията и възложени от ръководството на ОИК. Месечното възнаграждение е съгласно Решение № 616-МИ/15.08.2019. – ЦИК.

Заверено копие от решението съдържащо личните данни на лицата да се изпрати на Община Белослав за сключване на граждански договор.    

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 17.09.2019 в 16:26 часа

Календар

Решения

  • № 113 / 30.10.2019

    относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

  • № 112 / 28.10.2019

    относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

  • № 111 / 28.10.2019

    относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения