Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 56
Белослав, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидат на ПП „МИР“ за участие в изборите за кмет на община Белослав на 27 октомври 2019 г.в Община Белослав.

Постъпило е предложение за регистриране на Росен Ивов Гацин с ЕГН **************, с адрес гр.Белослав, ул. „****************************, от ПП „МИР“. Предложението е подадено от Пламен Димитров Стоянов, упълномощен с пълномощно от Симеон Славчев Славчев и е входирано с №3/24.09.2019 г. в 15:06 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кмет на община Белослав на 27 октомври 2019 г.

 

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс, от лице с представителна власт. ПП „МИР“ е регистрирана за участие в изборите за кмет на община Белослав с Решение на ОИК №41/16.09.2019г.

 

Към предложението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 и т. 8 от ИК, а именно:

 1. Пълномощно, представено в заверено копие от лицето, упълномощено да представлява партията пред общинската избирателна комисия.
 2. Заявление-декларация по образец от кандидата – български гражданин, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

               РЕГИСТРИРА Росен Ивов Гацин с ЕГН*****************, с адрес *************************, издигнат от ПП „МИР“, като кандидат за кмет на община Белослав в изборите на 27 октомври 2019 г.  

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 24.09.2019 в 20:37 часа

Календар

Решения

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

 • № 112 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

 • № 111 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения