Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 57
Белослав, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на кандидати в изборите за кметове на кметства в община Белослав на 27 октомври 2019 г. от ПП „Възраждане“ за кметство с. Езерово.

Постъпило е предложение за регистрация на кандидатска листа на ПП „Възраждане“, за участие в изборите за кметове на кметства на 27.10.2019 г. в община Белослав и е входирано под №2/24.09.2019г. в 15:30 ч., представено от Георги Иванов Георгиев в качеството му на пълномощник на Костадин Тодоров Костадинов.

 

ПП „Възраждане“ е регистрирана за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. с Решение № 18/14.09.2019 г. на ОИК, представени са следните документи:

 

 1. Представено предложение за регистрация на кандидатска листа за кметове на кметства;
 2. Представен е 1 бр. заявление-декларация по образец от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от предложилата ги коалиция, и че отговарят на условията по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК;
 3. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията пред ОИК.

 

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 и чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

  

Р Е Ш И:

 

           РЕГИСТРИРА Магдалена Йорданова Ганева с ЕГН ****************** от ПП „Възраждане“, като кандидат за кмет на кметство с. Езерово в община Белослав в изборите на 27 октомври 2019 г.  

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 24.09.2019 в 20:38 часа

Календар

Решения

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

 • № 112 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

 • № 111 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения