Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 58
Белослав, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа ПП „МИР“ за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019 г. в община Белослав.

Постъпило е предложение за регистриране на кандидатска листа от ПП „МИР“ с вписани 15 (петнадесет) кандидата за участие в изборите за общински съветници. Предложението е подадено от Пламен Димитров Стоянов в качеството му на пълномощник на Симеон Славчев Славчев и е входирано под №9/24.09.2019г. в 15:15 ч. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници  в община Белослав на 27.10.2019г. Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс. ПП „МИР“ е регистрирана за участие в изборите за общински съветници  в община Белослав с Решение на ОИК Белослав №20 от 14.09.2019г.

 

 

Към предложението са приложени: заявление-декларация (Приложение №65-МИ) от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за общински съветник в община Белослав по чл. 414, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс – 15 бр.; пълномощно, представено в заверено копие от лицето, упълномощено да представлява партията пред общинската избирателна комисия – 1 бр.; предложение на електронен носител – 1 бр.

 

 

Общинска избирателна комисия, като съобрази, че са представени всички необходими документи и че са изпълнени изискванията за исканата регистрация, на основание чл.417, ал.1 във връзка с чл.87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс,

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

           РЕГИСТРИРА  кандидатите за общински съветници от кандидатската листа на ПП „МИР“ за участие в изборите за общински съветници на 27.10.2019г. в община Белослав, както следва:

 1. Росен Ивов Гацин, ЕГН: **********************, адрес: **********************
 2. Йордан Златинов Добрев, ЕГН: **************
 3. Ивета Кирилова Петрова, ЕГН: *************************
 4. Теодора Димова Георгиева, ЕГН: ***********************
 5. Анелия Ташкова Ташева, ЕГН: ********************
 6. Веселин Янков Маринов, ЕГН: *************************
 7. Димитър Ивов Гацин, ЕГН: **********************
 8. Тихомир Василев Василев, ЕГН:************************
 9. Виктория Боянова Георгиева, ЕГН: ***********************
 10. Тонка Стефанова Зехирева, ЕГН: ******************
 11. Николай Тодоров Тодоров, ЕГН: ********************
 12. Цветелин Ангелов Петров, ЕГН: ****************
 13. Иван Георгиев Тодоров, ЕГН: ******************
 14. Пламен Светославов Калудов, ЕГН: ***************************

 

 

           Отказва да регистрира кандидат Християн Атанасов Христов, ЕГН: ********************* с мотиви: при извършена проверка в ЛБД „Население“ и НБД „Население“ на 24.09.2019 год. е установена липса на регистрация на постоянен и настоящ адрес на територията на община Белослав през последните 6 месеца преди изборния ден на 27.10.2019 г. на кандидата за общински съветник Християн Атанасов Христов, ЕГН: **********************

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 24.09.2019 в 20:41 часа

Календар

Решения

 • № 113 / 30.10.2019

  относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

 • № 112 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

 • № 111 / 28.10.2019

  относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения