Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 69
Белослав, 27.09.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 1 от 25.09.2019г. от Йоанна Валентинова Йовева, преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, срещу Решение № 59 от 24.09.2019г. и Решение № 60 от 24.09.2019г., постановени от Общинска избирателна комисия – Белослав и вземане на решение за промяна на листата на ПП „ГЕРБ“.

С решение № 60/24.09.2019г. ОИК-Белослав, след като разгледа постъпило заявление и приложени документи от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, реши да регистрира кандидатите: Анатоли Диянов Апостолов, Недялко Атанасов Либчев, Марияна Стефчова Николова, Севдие Физиева Чолакова, Юлияна Иванова Рачева, Стилиян Стефанов Игнатов, и да откаже регистрация на Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков. Двамата кандидати за общински съветници са подали заявления-декларации за кандидати за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“, входирано с вх.№ 10/24.09.2019г. в 15:55ч.

В 16:55ч. същия ден е входирано предложение с вх.№ 11/24.09.2019г. на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ с приложени заявления-декларации от същите кандидати /Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков/ в листата за общински съветници на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

Съгласно чл. 413, ал. 1 от ИК: „Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район“, и съгласно чл. 413, ал. 5: „Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район или в нарушение на изискванията на ал. 3 или 4, действителна е първата по време регистрация“.

Срещу цитираното решение е подадена жалба с вх.№ 1/25.09.2019г. от Йоанна Валентинова Йовева, преупълномощен представител на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, срещу Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г., постановени от ОИК-Белослав, и същата е изпратена по компетентност до ЦИК.

„При така установена фактическа обстановка, ЦИК счита, че ОИК-Белослав е следвало да приеме и да обсъди подписаните от лицата Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков декларации, в които те изрично изявяват воля, че не желаят да бъдат регистрирани като общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ“.

Ето защо, ЦИК счита, предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс, че следва да отмени Решение № 59 от 24.09.2019 г. и Решение № 60 от 24.09.2019 г., постановени от ОИК – Белослав, в обжалваните им части, със задължителни указания Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков да бъдат регистрирани като кандидати за общински съветници от листата на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

     С решения №64, 65 от 26.09.2019 год. на ОИК – Белослав са заличени регистрациите на Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков като кандидати за общински съветници от ПП „ГЕРБ“.

ОИК-Белослав, водена от горното, разгледа отново постъпилото заявление и приложените документи, и като взе в предвид Решение № 1210-МИ от 26.09.2019г. на ЦИК по жалбата на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс

 РЕШИ:

ИЗМЕНЯ Решение № 60 от 24.09.2019 г., постановено от ОИК-Белослав в обжалваните им части, а именно регистрира Стефан Бориславов Игнатов и Стойчо Желязков Желязков в кандидатстката листа на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, съответно под № 3 и № 4.

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 28.09.2019 в 14:01 часа

Календар

Решения

  • № 113 / 30.10.2019

    относно: Обявяване на следващ кандидат в листата за общински съветници от КП „Демократична България – обединение“ .

  • № 112 / 28.10.2019

    относно: Обявяване на избрани общински съветници в община Белослав.

  • № 111 / 28.10.2019

    относно: Обявяване на кмет на кметство Езерово.

всички решения