Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 70
Белослав, 28.09.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на предпечатните образци на бюлетините за изборите за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 год. в община Белослав, съгласно решение №993-МИ/07.09.2019 год. на ЦИК, както и техния тираж.

Предвид предоставена информация от общинска администрация Белослав за определяне на тиража на бюлетините за за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 год. в община Белослав

                                                             РЕШИ

Председателят на ОИК – Белослав да одобри бюлетините, генерирани в информационната система, изработена от „Демакс Ди Пи Ай“ АД за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 год. в община Белослав и да ги приключи.

 Определя следния тираж на бюлетините за провеждане за общински съветници и кметове, които ще се проведат на 27.10.2019 год. в община Белослав, както следва:

 

№ по ред

Вид избор

Населено място

Брой избиратели

Резерв

10%

Необходими бюлетини

1

За Кмет на община

Белослав

8855

890

10 000

2

За общински съветници

Белослав

8855

890

10 000

3

За Кмет на кметство

С. Езерово

1396

140

1600

4

За Кмет на кметство

С. Страшимирово

631

70

800

5

За Кмет на кметство

С. Разделна

384

40

500

  

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Белослав в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Мария Димитрова Стефанова

Секретар: Каля Райкова Христова

* Публикувано на 28.09.2019 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

  • № 79 / 18.10.2019

    относно: Сигнал за агитационни материали на територията на община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

  • № 78 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

всички решения