Заседания

Заседание от дата 04.09.2019 от 13:30 часа.

Решения

№ 3 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Начина на вземане на решения на ОИК.

№ 2 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Началния и крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети.

№ 1 / 04.09.2019

ОТНОСНО : Място за обявяване Решенията на ОИК община Белослав, област Варна.

Календар

Решения

  • № 80 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

  • № 79 / 18.10.2019

    относно: Сигнал за агитационни материали на територията на община Белослав на места извън определените със Заповед №658/13.09.2019 год.

  • № 78 / 18.10.2019

    относно: Промяна на СИК.

всички решения