Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 189
Белослав, 31.10.2018

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник, във връзка с Решение № 188 от 31.10.2018 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Х.И.Х. на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

Днес 31.10.2018 г. в 18:30 ч. Общинската Избирателна Комисия Белослав, като взе предвид следните факти и обстоятелства:

С Решение № 188 от 31.10.2018 г. предсрочно са прекратени на пълномощията на общинския съветник Х.И.Х. основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1, т.24 от Изборния кодекс при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник ОИК обявява за избран следващия в съответната листа кандидат.

Съгласно резултатите от проведените на 25 октомври 2015 година избори за общински съветници, следващ кандидат за общински съветник от листата на МК „ЛНВ”, е Б.Н.Х., с ЕГН **********.

Предвид гореизложеното, след проведеното гласуване с квалифицирано мнозинство /с 8 гласа „ЗА” от присъстващите 8 члена на ОИК Белослав/, и след като взе предвид разпоредбата на чл. 85, ал. 4 от Изборния Кодекс, както и на основание Чл.87, ал.1, т.24 от ИК, във връзка с Решение № 188 от 31.10.2018 г. на ОИК с което се прекратяват правомощията на ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ -  общински съветник в Община Белослав, издигнат от Местна Коалиция „Либерали за новото време” и т. I от Решение № 3054 – МИ/ 01.02.2016 г. на ЦИК, ОИК Белослав

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Община Белослав следващия в листата на МК „ЛНВ”, регистрирана с Решение на ОИК Белослав, а именно Б.Н.Х., ЕГН **********
 2. На избрания общински съветник да се издаде удостоверение.

 

*Решението на ОИК Белослав подлежи на обжалване пред Административен съд  Варна, чрез ОИК Белослав, по реда на чл. 459 от Изборния Кодекс в седемдневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпно място- Информационното табло на ОИК – Белослав.

*На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА препис от настоящето решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет –Белослав в тридневен срок от влизането му в сила.

*Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на ОИК и да се обяви на на общодостъпно място- Информационното табло на ОИК – Белослав

Председател: Любомир Пламенов Петков

Секретар: Златина Иванова Иванова

* Публикувано на 31.10.2018 в 18:56 часа

Свързани решения:

188/31.10.2018

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 189 / 31.10.2018

  относно: Обявяване за избран за общински съветник, във връзка с Решение № 188 от 31.10.2018 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Х.И.Х. на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

 • № 188 / 31.10.2018

  относно: Вземане на Решение предсрочно прекратяване на пълномощията на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА по отношение на общинския съветник Х.И.Х.

 • № 187 / 24.10.2018

  относно: Разглеждане и взимане на решение по постъпил сигнал с рег. Вх. № 139 / 23.10.2018 г. от инж. Д*** И***** – кмет на община Белослав относно: Неучастието на общинския съветник Х***** И***** Х****** (МК „ЛНВ”) в три поредни и в общо шест заседания на общинския съвет през 2018 година и предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

всички решения