Общинска избирателна комисия Белослав


РЕШЕНИЕ
№ 187
Белослав, 24.10.2018

ОТНОСНО: Разглеждане и взимане на решение по постъпил сигнал с рег. Вх. № 139 / 23.10.2018 г. от инж. Д*** И***** – кмет на община Белослав относно: Неучастието на общинския съветник Х***** И***** Х****** (МК „ЛНВ”) в три поредни и в общо шест заседания на общинския съвет през 2018 година и предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

 

 

В ОИК в община Белослав е постъпил сигнал от Кмета на община Белослав, заведен с вх. № 139 от 23.10.2018 г. във входящия регистър и вх. № 10 от 23.10.2018 г. в регистъра на жалбите и сигналите, подадени до ОИК, относно неучастието на общинския съветник Х***** И***** Х***** в три поредни и общо в шест заседания на общинския съвет през 2018 година и предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

Към сигнала са приложени следните документи:

1.Уведомително писмо от Председателя на общински съвет Белослав с приложени: Присъствени листи на Общински съвет Белослав за проведените заседания №№ 29/12.01.2018 г., № 30/15.01.2018 г., № 32/02.03.2018 г., № 38/02.08.2018 г., № 39/14.08.2018 г. и № 40/20.09.2018 г.; Разпечатка от електронната поща на общински съвет Белослав с изпратени уведомителни писма по E-mail: eli**@a**.bg – на Х***** И***** Х****** за уведомяване на посочените дати.

В сигнала Кмета на община Белослав ни сигнализира, че общинския съветник Х***** И***** Х****** не е участвал в три поредни и общо в шест заседания на общинския съвет през 2018 година. С Уведомително писмо с изх.№ ОбС-186/23.10.2018 г. от Председателя на общински съвет Белослав, уведомява кмета на общината, че не е уведомен писмено от общинския съветник Х***** И***** Х******, за неучастието си в проведените заседания на Общински съвет Белослав на 12.01.2018г., 15.01.2018г., 02.03.2018г., 02.08.2018г., 14.08.2018г., и 20.09.2018г. и не е представил документи, удостоверявящи уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други за отсъствието си на тези заседания.

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 30, ал. 6 ЗМСМА във връзка с  чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА и Решение № 3054-МИ от 01.02.2016 г. на ЦИК -гр. София, Общинска избирателна комисия – Белослав

РЕШИ:

 1. Х***** И***** Х****** (МК „ЛНВ”) - общински съветник в общински съвет Белослав да бъде уведомен за получения в ОИК –Белослав сигнал от Кмета на община Белослав за неучастието му в три поредни и общо в шест заседания на общинския съвет през 2018 година, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанията на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, което от своя страна е предпоставка за предсрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник в Общински съвет Белослав на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, както и да бъде уведомен за възможността да направи писмено  възражение пред ОИК –Белослав в тридневен срок от уведомяването му.           
 2. Да се изискат от общински съвет Белослав копия от протоколите от проведените заседания №№ 29/12.01.2018 г., № 30/15.01.2018 г., № 32/02.03.2018 г., № 38/02.08.2018 г., № 39/14.08.2018 г. и № 40/20.09.2018 г., както и информация от председателя на общински съвет Белослав, дали е уведомен от Х***** И***** Х****** за неучастието му на посочените по-горе заседания на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

 

 

                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОИК - БЕЛОСЛАВ:…………….

                                           /Л****** П*****/

 

СЕКРЕТАР: ……………………..

                        /З****** И*****/   

 

 

Председател: Любомир Пламенов Петков

Секретар: Златина Иванова Иванова

* Публикувано на 24.10.2018 в 18:45 часа

Свързани решения:

188/31.10.2018

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 189 / 31.10.2018

  относно: Обявяване за избран за общински съветник, във връзка с Решение № 188 от 31.10.2018 г. за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Х.И.Х. на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

 • № 188 / 31.10.2018

  относно: Вземане на Решение предсрочно прекратяване на пълномощията на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА по отношение на общинския съветник Х.И.Х.

 • № 187 / 24.10.2018

  относно: Разглеждане и взимане на решение по постъпил сигнал с рег. Вх. № 139 / 23.10.2018 г. от инж. Д*** И***** – кмет на община Белослав относно: Неучастието на общинския съветник Х***** И***** Х****** (МК „ЛНВ”) в три поредни и в общо шест заседания на общинския съвет през 2018 година и предсрочното прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 6 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА.

всички решения